mandag 19. mai 2014

mandag 12. mai 2014

Digitale kollasjer med tema fra stilhistorie

Elevene har jobbet med digitale kollasjer. Alle skulle lage en kollsj med temaet renessanse. I tillegg skulle de velge mellom barokken eller rokokko og lage en kollasj med en av disse stilepokene som tema.

Vurderingskriteriene for oppgaven var blant annet:
  • Helhet og balanse i komposisjonen
  • At stilepoken kommer tydelig fram (minst 7 karakteristiske element)
  • Originalitet
  • Bildekvalitet
Mange av elevene likte denne oppgaven godt!

Her kan du se noen av resultatene:
onsdag 9. april 2014

Mønsterdannelse

Elevene har jobbet med mønster! De har blant annet forsøkt å få fram uttrykkene livlig og rolig ved bruk av kontraster, farger og linjer.

Elevene har brukt Photoshop og Illustrator som redskap og de har lært begrepene mønsterelement, rapport (det som blir gjentatt i et mønster) og flatemønster. Mønstrene ble printet ut og elevene har fått stor valgfrihet i forhold til å skape et produkt hvor et eller flere av mønstrene har blitt brukt.

Det ble mange flotte resultat. Her ser du noen av dem, rapportene først og flatemønstrene etterpå: